22 июля, 2024

meeraza

Форум

«Заманбап эмгек рыногунун талаптары: жумуш берүүчүлөр жана ЖОЖдунбүтүрүүчүлөрүнүн пикирлери» аталыштагы жумуш берүүчүлѳр жанабүтүрүүчүлөр менен кызматташтык форуму