23 июня, 2024

Месяц: Апрель 2024

Форум

«Заманбап эмгек рыногунун талаптары: жумуш берүүчүлөр жана ЖОЖдунбүтүрүүчүлөрүнүн пикирлери» аталыштагы жумуш берүүчүлѳр жанабүтүрүүчүлөр менен кызматташтык форуму