Кафедранын миссиясы

«Маалыматтык технологиялар» кафедрасынын миссиясы
Нарын регионунун өнүгүүсүно салым кошуу менен маалыматтык
технологиялар багытында сапаттуу билим берүүнү камсыздоо.