25 мая, 2024

Форум

«Заманбап эмгек рыногунун талаптары: жумуш берүүчүлөр жана ЖОЖдун
бүтүрүүчүлөрүнүн пикирлери» аталыштагы жумуш берүүчүлѳр жана
бүтүрүүчүлөр менен кызматташтык форумунун

ПРОГРАММАСЫ

ПРОТОКОЛУ

ФОРУМДУН РЕЗОЛЮЦИЯСЫ