Миссия

Республиканын социалдык- экономикалык өнүгүүсүн камсыздоо үчүн, ылдам өзгөрүп жаткан дүйнөдө кесиптик ишмердүүлүк жүргүзүү жана коомдук адептик, маданий, илимий баалуулуктарын илгерилетүүгө жөндөмдүү, компетенттүү адисти даярдоо.