Бейшеналиева Уулкан Үсөнбековна- Кафедра башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты

Ажыбаев Дүйшөн Мокешович- Окуу башкармалыгынын башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Чекирова Гулмира Кожобековна- Агрардык техникалык факультеттин деканы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Бекежанов Марлис Мелисович- Маалыматтар технологиясы бөлүмүнүн башчысы, педагогика илимдеринин кандидаты, доцент

Ашыров Эркинбек Тынымсеитович- ага окутуучу

Асыранбекова Мээраза Каттобековна- окутуучу

Кулманбетова Сагынбүбү Мусековна- Агрардык техникалык факультетинин декандын орун басары, окутуучу.

Осмонова Бермет Майрамбековна- окутуучу