Portfolio

Кабарлар

НМУнин бүтүрүүчүсү спикер Суранов Асанбай менен «АКШда окуу жана иштөө мүмкүнчүлүктөрү»-деген темада онлайн жолугушуу. 25.02.2021-ж.