ИВТ-18

ИВТ -18 группасынын студенттери Кабылбек уулу Жылдызбек, Дайырбеков  Бекбол, Суйундукова Альбина “Скреч программасынын жардамы менен жомок жана мультфильм түзүшүп, аталган конкурста 2-орунду ээлешти.  Бул студенттин алгачкы илимий ишинин жетекчиси п.и.к. У.Ү. Бейшеналиева ар дайым студенттерге тереӊ билим берип келет.

Kyrgyz Kyrgyz Russian Russian