Чет өлкөлүк стажировкалар

Окуу жылы Барган мамлекет Барган окутуучунун фамилиясы, аты Кайсы проекттин алкагында барган
2015-2016 Греция Ажыбаев Дүйшөнбек Проект Эрасмус Мундус TOSCA 2
2014-2015 уч. год Португалия Ашыров Эркинбек Проект Эрасмус Мундус TOSCA 2
2014-2015 уч. год Таджикистан, Казахстан Бекежанов Марлис

Ажыбаев Дүйшөнбек.

2013-2014 уч.год Великобритания, Литва

Ирландия

Бекежанов Марлис

 

Ажыбаев Дүйшөнбек

EDUCA
2012-2013 уч.год Турция Чекирова Гүльмира
2011-2012 уч. год Италия Ажыбаев Дүйшөнбек Проект Эрасмус Мундус TOSCA 2
2006- 2007 уч.год           Малайзия Бекежанов Марлис