Информатика жана эсептөөчү техника (негизги тест жана физика же математика).

Даярдоо профилдери: «Маалыматты иштетүүнүн жана башкаруунун автоматташтырылган системалары», «Эсептөөчү машиналар, комплекстер, системалар жана тармактар», «Эсептөөчү техниканын жана автоматташтырылган системалардын программалык камсыздалышы», «Экономикадагы маалыматтык системалар жана технологиялар».

Колдонмо информатика (негизги тест жана физика же математика).

Даярдоо профили: «Экономикадагы колдонмо информатика».

Бизнес-информатика* (негизги тест жана математика).

Даярдоо профили: «Электрондук бизнес».

Нарын Агрардык техника- экономикалык колледжи

Адистик:

• Эсептөө техникасын жана компьютердик тармактарды техникалык тейлөө;

Окууга тапшыруу үчүн зарыл документтер:

Арыз (документтерди тапшырган учурда жазылат);

Билими тууралуу документ (аттестат, күбөлүк же диплом) (түп нускасы);

№ 086-У форма сындагы медициналык маалымкат;

Паспорт же өздүгүн тастыктоочу документ;

3×4 өлчөмүндөгү 6 (алты) сүрөт

Жалпы республикалык тестирлөөнүн (ЖРТнын) сертификаты (түп нускасы) (колледжге жана магистратурага талап кылынбайт).

Кошумча маалымат алуу үчүн кайрылыӊыздар:

Нарын ш., С. Орозбак көчөсү, 25. С. Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин Башкы окуу корпусу

Тел.: (03522) 50814, Факс: (03522) 50814. E-mail: nsu@ktnet.kg

Веб-сайт: www.nsu.kg