Урматтуу абитуриент!

С.Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университети — тездик менен өнүгүп келе жаткан жаш окуу жайлардын бири. Университет түзүлгөндөн бери жыйырма жылга жетпеген убакыт өтсө да, ушул кыска убакыттын ичинде Нарын университети өлкөбүздөгү жогорку окуу жайлардын ичинде өзүнүн татыктуу ордун элей алды. Университеттин бардык ишмердиги жаш улан-кыздарга татыктуу билим берүү, аларды азыркы замандын талаптарына толук ылайык келген кесипкөй адис кылып даярдоого багытталган. Биздин бүтүрүүчүлөрүбүз Кыргызстандын бардык булуӊ-бурчтарында гана эмес, Россияда, Казакстанда, Европа өлкөлөрүндө жана Америкада өз кесиби боюнча ийгиликтүү иштеп жатышат. Нарын университетинде окутуунун жаӊы, натыйжалуу технологияларын, жаӊы маалыматтык технологияларды колдонууга чоӊ басым жасалат. Студенттердин билим алуусуна, жашоосуна, активдүү эс алуусуна бардык ыӊгайлуу шарттар түзүлгөн.

Биздин максатыбыз — Сиздин ишенимдүү келечегиӊизди, Сиздин ийгиликтүү жашооӊузду камсыз кылуу.

Университетте окуу процесси окутуунун кредиттик технологиясы боюнча модулдук-рейтингдик система менен жүргүзүлөт. Интернетке туташылган 11 компьютердик класс, лингафондук кабинет, «Сорос-Кыргызстан» фондунун алкагындагы «Кадам артынан кадам» программасынын аудио-видео борбору студенттерге кызмат көрсөтөт.

Окуу жайда жогорку квалификациялуу окутуучулар эмгектенишет, илимдин беш доктору жана 46 кандидаты студенттерге өз билимдерин беришет. Окутуучулардын 37%ы окумуштуулук даражага ээ. Университетте илимий изилдөөлөр жакшы жолго коюлган, жыл сайын бир нече республикалык жана эл аралык илимий конференциялар өткөрүлүп турат.

Нарын университетинде эл аралык байланыштар мыкты өнүккөн. Азыркы учурда Нарын мамлекеттик университети тогуз эл аралык долбоорго катышып, студенттерди алмашуу жана кызматташтык программалары боюнча иш жүргүзүүдө. Биздин көптөгөн студенттерибиз эл аралык программалар боюнча Европа, Америка, Кытай, Корея сыяктуу өлкөлөргө жарым жылдык жана бир жылдык окууга барып келип жатышат. Студенттерибиздин эл аралык программаларга катышуу мүмкүндүгүн жогорулатуу үчүн алты эл аралык борбор (Америка таануу борбору, Кытай тили борбору, Түрк тили жана маданияты борбору, Араб тили жана маданияты борбору, Корей борбору, Немец тили борбору) чет тилдерди акысыз окутушат. Бүгүнкү күндө Америкадан, Германиядан, Кытайдан, Кореядан келген волонтерлор тилди алып жүрүүчү катары өз тилдерин студенттерибизге үйрөтүүдө.

Окуу жайдын алдында материалдык-техникалык базасы талапка жооп берген ири Илимий китепкана бар. Китепкананын фонду 100 миӊден ашык нускадагы китеп, окуу китептери, 65 аталыштагы илимий журналдар менен камсыз болгон. Электрондук китепканадан окуу китептеринин электрондук версияларын, аудио-видео материал-дарды табууга болот. Окуу корпустарында студенттер үчүн талапка ылайык лабораториялар, кабинеттер иштейт. Студенттердин өзүн-өзү башкаруусун уюштуруу жана чыгармачылыгын өнүктүрүү максатында 2000-жылы «НМУнун жаштар жана студенттер союзу» түзүлгөн. Маданий-массалык иштерди уюштурууда демилгелүүлүгүн жана активдүүлүгүн көрсөткөн жаштар уюму алгылыктуу иштери үчүн эки жолу Нарын облусунун эӊ мыкты жаштар уюму деп табылган.